تبلیغات
بهار 86 - درمان سرطان به وسیله میدان های الکتریکی!!! ماهان سورف FellowEquality.com

درمان سرطان به وسیله میدان های الکتریکی!!!

چهارشنبه 5 تیر 1387 11:06 ق.ظ

نویسنده : اصغر محمدیان
ارسال شده در: عمومی ،
هوالحق

میدان های الکتریکی کم شدت می توانند تقسیم سلول های سرطانی را آهسته سازند.آزمایش ها این امید را که میدان های الکتریکی

می توانند یک سلاح جدید برای متوقف ساختن پیشرفت سرطان شود،افزایش داده اند.

یک کمپانی اسرائیلی (رژیم اشغالگر) در حیفا در حال اجرای آزمایشی بر رو بشر ، با استفاده از یک وسیله اند ، که از یک میدان الکتریکی کوچک استفاده می کند تا بتواند سلول های سرطانی را نابود کند و در عین حال هیچ گونه آسیبی به سلول های سالم نرساند .
این دستگاه در اروپا برای میزان موثر بودن در نابودی سلول های سرطانی سینه آزمایش شده است . در آزمایشگاه و در تست هایی که بر روی حیوانات انجام شده است این دستگاه در تمامی موارد سرطانی به طور موفق عمل کرده است .
درمان با استفاده از میدان الکتریکی برای اولین بار توسط Yoram Palti که یکی از اعضای انستیتوی Yoram Palti, و بنیان گذار کمپانی NovoCure می باشد . میدان الکتریکی در بسیاری از موارد با استفاده از علم هندسه تفاوت بین سلول های عادی و سلول های در حال تقسیم را تشخیص می دهد . سلول های در حال تقسیم دارای شکلی هستند که Palti  آنها را به ساعت شنی که تا حدودی دایروی است تشبیه کرده است .
Palti  از کسانی است که سالهاست در مورد اثر میدان الکتریکی بر روی سلول های سرطانی و سلول های عادی  تحقیق می کند در این رابطه می گوید که این مکانیسم را در کامپیوتر باز بینی کرده و آزمایش نموده است

میدان الکتریکی در حین تقسیم سلول 2 اثر مهم دارد که باعث می شود رشد سلول ها کند شود.

1)اثری که روی دوکها دارد...

2)اثری که روی سلول های دختر دارد...

سلول های سالم مکانیسم های تنظیم کننده ای دارند که مشخص می کند تقسیم سلولی تا چه اندازه سریع صورت گیرد.سرطان با این مشخصه شناخته می شود که تقسیم سلولی از کنترل خارج میشود.در سلول های سرطانی این مکانیسم ها از کار می افتند و  سلولها زمان کمتری را در حالت ساکن و خاموش و زمان بیشتری را در حال تقسیم شدن به سر می برند.
بسیاری از دارو های شیمی درمانی درچرخه تقسیم سلولی دخالت می کنند.این دارو ها به سلول های سالم و سرطانی به طور مشابه می رسند ولی در سلول های سرطانی اثر بیشتری می گذارند.متاسفانه بعضی از سلول های طبیعی به همان سرعت سلول های سرطانی تقسیم می شوند و به طور بدی در شیمی درمانی آسیب می بینند.چنین سلول هایی در مغز استخوان،سطح مجرای گوارشی و فولیکول های مویافت می شوند.در نتیجه بیمارانی که شیمی درمانی می کنند اغلب موی خود را از دست می دهند و در معرض عفونت قرار می گیرند.آسیب سلول های سالم کارهایی که دارو می تواند انجام دهد را به علت تحمل نداشتن بیمار محدود میکند و در نتیجه تاثیر درمان را کاهش می دهد.
 Yoram Palti و همکارانش راه جدیدی برای ایجاد اختلال در تقسیم سلولی نشان داده اند:میدان های الکتریکی متناوب تنها با شدت 1-2V/cm .میدان های استفاده شده با فرکانس صدها کیلو هرتز در ابتدا به نظر می رسید که جز گرم کردن اثر دیگری روی سلول های زنده نداشته باشند.اما وی و همکارانش با انجام یک آزمایش کوچک کلینیکی نشان دادند که میدان ها روی کاهش سرعت رشد تومر ها اثر دارند.
مکانیسم های پیشنهاد شده:در مطالعات روی سلول های سرطانی وی و همکارانش دو اثر متمایز را تشخیص دادند،که هر دوی آنها به جهت تقسیم سلولی نسبت به میدان اعمال شده بستگی داشت.1) آنها متوجه شدند که زمان تقسیم سلول ها در میدان الکتریکی از زمان معمول آن بیشتر است(a).2)آنها متوجه شدند که سلولهای تقسیم شونده در بعضی مواقع درست قبل از اینکه فرآیند کامل شود از هم واپاشیده می شوند.(b,c)آنها برای هر پدیده توجیهی آوردند:
محققان پیشنهاد دادند که تقسیم سلولی به این دلیل کند می شود که میدان الکتریکی مانع از شکل گیری و عملکرد دوکهای میتوزی (ساختاری که کروموزوم ها را در حین تقسیم به دو سلول دختر هدایت می کند.)می شود.دوک ها از میکرو توبول ها(که از پلیمریزاسیون دیمر های پروتئین توبولین ساخته می شود)ا ساخته شده اند.دیمر ها و پلیمر های توبو لین دارای گشتاورهای دوقطبی بزرگی می باشند،در نتیجه تحت تاثیر میدان الکتریکی قرار می گیرند.اما بسیاری از فرآیندهای بیو شیمیایی دیگر هم شامل مولکول ها و ساختارهای قطبی میباشند و به نظر نمی رسد که نیروهای الکتریکی نوسانی کوچک تاثیر چندانی در روند آنها داشته باشند.palti می گوید :"تفاوت در اینجاست که وقتی دیمر های توبولین به به دوکهای میوزی تبدیل می شوند،همه شان در یک جهت ،جهت گیری می کنند.اگر این جهت بر جهت میدان اعمال شده عمود باشد ،احتمال کمتری می رود که میکرو توبول ها به طور عادی عمل کنند.


مکانیسم پیشنهادی برای اختلال در تقسیم سلولی، ناشی از توزیع میدان الکتریکی در هر سلول می باشد.غشای سلولی،یک دو لایه لیپیدی،به عنوان یک خازن با امپدانس بالادر فرکانس های اعمال شده اثر می کند. در نتیجه میدان الکتریکی نمی تواند به آسانی در غشا نفوذ کند.در یک سلول ساکن و خاموش (a)،میدان الکتریکی داخل سلول بسیار کوچکتر از میدان خارج آن می باشد و به طور عمدتا یکنواخت است.ولی در مراحل آخر تقسیم سلولی یک ناحیه با میدان الکتریکی قوی تر در ناحیه گره یا شیارحلقوی بین دو سلول شکل گرفته جدید ایجاد می شود(b) میدان الکتریکی غیر یکنواخت اصطلاحا نیروی دی الکتروفورتیک ایجاد می کند که مولکول ها و ساختار های قابل قطبی شدن را به ناحیه با میدان الکتریکی بالا می کشاند.محققان محاسبه کرده اند که این نیرو که می تواند به بزرگی 60pN باشد ،برای متراکم شدن اندامک ها در قسمت شیار در چند دقیقه می تواند کافی باشد.
این که چگونه این متمرکز شدن می تواند سلول را از بین ببرد هنوز جای تفکر و تعمق را دارد.اما Palti و همکارش نظر های اندکی در این مورد دارند.وی می گوید:"اندامک ها به اسکلت سلولی متصل می شوند ،آنها در سیتوپلاسم آزادانه حرکت نمی کنند،در نتیجه نیروی دی الکتروفورتیک میتواند آنها را از ساختار رابط برباید و سلول را بکشد.همچنین مکانیسم pinching-off(فشردگی حلقوی) که باعث بسته شدن شیار حلقوی یا کمربند پروتئینی  و تقسیم 1 سلول به 2 سلول می شود،یک فرایند بسیار حساس است  که می تواند با حضور مولکول ها و اندامک ها که در جای دیگری ازسلول فرض شده اند از بین برود.
میدان های الکتریکی  100 کیلوهرتزی وی تنها محرک های الکتریکی نیستند که می توانند تقسیم سلولی را مختل کنند. Luca  Cucullo و Damir Janigro و همکارانشان در کلینیکCleveland متوجه شدند که جریان متناوب کم شدت  با فرکانس بسیار کمتر در حدود 50 هرتز می تواند انواعی از سلول ها را از تقسیم باز دارد.آنها هنوز نمی دانند که این فرآیند چگونه عمل می کند  اما آزمایش ها پیشنهاد می کنند که مکانیسم شامل نوع خاصی پروتئین می باشد که منافذی را در غشا برای تردد یونهای  پتاسیم ایجاد میکند.سلول هایی که تقسیمشان توسط جریان الکتریکی مختل شد حاوی مقدار بیش از معمول از این پروتئین بودند.و زمانی که سلول های تحریک شده در معرض سزیم و باریم –که منافذ عبور پتاسیم را می بندند-قرار گرفتند با سرعتی مشابه سرعت تقسیم سلول های تحریک نشده ،تحریک شدند.
آزمایشهای کلینیکیPlati و همکارش به طور مدام و پیوسته اثرات میدان های الکتریکی را روی سلول های سرطانی در محیط مصنوعی و روی موشها و رتهای آزمایشگاهی آزمایش کردند.و در سال 2003 اولین آزمایش را روی بدن انسان انجام دادند.انها از میدان های الکتریکی برای درمان GBM یا glioblastoma multiformeکه یک تومر مغزی با شانس نجات بسیار کم است، استفاده کردند.وقتی که تومر به وسیله جراحی ،پرتو درمانی یا شیمی درمانی درمان می شود اغلب پیشرفت می کند یا مجددا شروع به رشد می کند.این تومر معمولا بیمار را می کشد که اغلب به علت ایجاد فشار درون جمجه ای ناشی از اندازه تومر است Herbert Engelhard.رییس عصب – تومر شناسی دپارتمان جراحی اعصاب دانشگاه Illinois می گوید  شیمی درمانی ، پرتور درمانی ، جراحی  حدود 85 تا 90 در صد غده ی گلیایی سرطان بیمار در حال رشد و پیشرفت است و سرعت بقا ی ان پایین است
محققان 10 بیمار را برای این آزمایش انتخاب کردند که همه شان دارای GBM عود کرده بودند .یعنی توسط روش های دیگر درمان شده بودند و تومورشان مجددا شروع به رشد کرده بود. بیماران وسیله ای را می پوشند که به طور معمول چند جز ترکیب دهنده را در بر می گیرد که در یک کیف قرار دارند . سیم هایی که از کیف بیرون می آیند به پوشش الکتریکی که بر روی جمجه و مغز است چسبانده میشوند و میدان الکتریکی 200 کیلو هرتزی به مغز آنها اعمال می شود.در مدت یک ثانیه جهت میدان مغناطیسی بین عقب-جلو و راست-چپ تغییر می کند.در نتیجه میدان می تواند تاثیر بیشتری روی سلول های تومر که در همه جهات تقسیم می شوند داشته باشد.بیماران الکترود ها را به مدت 18 ساعت در روز و برای 18 ماه پوشیدند.
سلول های سالم در مغز بزرگسالان تقسیم نمی شوند.،در نتیجه خطر کمتری برای اینکه میدان الکتریکی به بافت سالم اطراف تومرآسیب بزند وجود دارد.درحقیقت به دلیل نحوه توزیع میدان های الکتریکی اعمال شده در بدن ،محققان مطمئن اند که زمانی که میدان را در قسمت های دیگر بدن اعمال می کنند ،میدان آسیب کمی به مغز استخوان و یا سلول های مجرای هاضمه می زند. شدت میدان اعمال شده نه به دلیل اثر بد روی بافت های سالم بلکه به دلیل اثرات دمایی بر روی پوست محدود می شود:وقتی دمای پوست به اندازه کافی برای آسیب های دمایی بالا رود،شدت میدان به طور اوتوماتیکی کاهش می یابد.بیماران موی خود را در این روش از دست نمی دهند،اما مجبورند برای اینکه الکترود ها به خوبی تماس برقرار کنند موهای خود را بتراشند.
به این دلیل که آزمایش کوچک آنها هیچ گروه کنترلی نداشت،آنها عملکرد دستگاه خود را با اطلا عات ثبت شده در دیگر تحقیقات انجام شده در مورد GBM مقایسه کردند.آزمایش های وی میانگین زمانی معادل 26 هفته برای زمان پیشرفت بیماری و 62 هفته برای زنده ماندن بیمار به دست آوردند در حالی که در مورد مطالعاتی که در مورد عود GBM انجام شده بود زمان پیشرفت 10 هفته و زمان زنده ماندن بیمار 30 هفته بیان شده بود.بعد از 2 سال از شروع درمان 3 نفر از 10 بیمار در آزمایش وی همچنان زنده بودند و 2 نفر پیشرفتی در بیماری نداشتند.
Plati  و همکارش برای ارزیابی بهتر تاثیر درمانشان در حال حاضر روی یک مطالعه کنترل شده کار می کنند که در آن بیماران به طور تصادفی برای دریافت درمان با میدان الکتریکی یا روش شیمیایی انتخاب می شوند.آنها همچنین روی ترکیب درمان میدان الکتریکی به همراه شیمی درمانی با دز پایین تحقیق می کنند.

گرد آوری وترجمه : آقای آقایی فر و ن.بابایی
با تشکر فراوان از آقای سخاوی

وب سایت تخصصی مهندسی پزشكی ایران
دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: - -

FellowEquality.com

Saudia
چهارشنبه 14 شهریور 1397 06:57 ق.ظ
Hі my family memЬеr! I wiish t᧐ say tһat this post іѕ amazing, grеat written and
come with aрproximately аll іmportant infos.
Ι woᥙld liкe to look extra posts like
tһiѕ .
Adolf
شنبه 6 مرداد 1397 08:37 ب.ظ
My partner and I absolutely love your blog and find the majority of your post's to be what
precisely I'm looking for. Do you offer guest writers
to write content to suit your needs? I wouldn't mind writing a
post or elaborating on a lot of the subjects you write in relation to here.
Again, awesome web log!
Janah
یکشنبه 10 تیر 1397 09:23 ق.ظ
Hmm it loioks ⅼike youг site ate my first comment (it was super ⅼong) ѕ᧐ I guess I'll јust ѕum it up ѡhat I wrote ɑnd say,
Ӏ'm thօroughly enjoying yoսr blog. I aas well am an aspiring blog
blogger Ьut І'm stiⅼl new to the ѡhole thing. Do yoս
have аny tips fоr beginner blog writers? I'd definitely
aрpreciate it.
Viagra Kopen Zonder Recept Ideal
یکشنبه 3 تیر 1397 12:54 ب.ظ
Highly descriptive article, I loved tһat ƅіt. Wіll there
be a parft 2?
Towny
یکشنبه 27 خرداد 1397 10:54 ق.ظ
Ӏts sucһ as you reаd my thoսghts! You seem tto knoѡ
a lot aƅout this, such as уoս wrote tһe book in iit or
ѕomething. І feel tһat yⲟu just coulԁ do ԝith a fеw p.c.
tto drive thee message һome a little bit, һowever insteɑɗ of that,
this is excellent blog. An edcellent read. I'll certainly ƅe back.
depforce review
شنبه 1 اردیبهشت 1397 01:52 ق.ظ
I enjoy looking thrpugh a poszt tuat can make people think.
Also, thankk yoou ffor allowing for mee to comment!
سرعت سایت
یکشنبه 15 بهمن 1396 05:27 ق.ظ
ممنون مطلب خوبی بود
What is distraction osteogenesis?
پنجشنبه 23 شهریور 1396 02:55 ب.ظ
It's awesome to pay a visit this web page and reading the views of all mates on the topic of
this piece of writing, while I am also eager of getting familiarity.
Why do they call it the Achilles heel?
شنبه 11 شهریور 1396 01:26 ب.ظ
Aw, this was a very nice post. Taking the time and actual effort to generate a great
article… but what can I say… I procrastinate
a whole lot and don't manage to get nearly anything done.
Christopher
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:49 ب.ظ
After exploring a handful of the blog articles on your website, I seriously
appreciate your technique of blogging. I saved it to my bookmark site list and will be checking back
in the near future. Please visit my website too and let
me know your opinion.
Taylor
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:01 ق.ظ
continuously i used to read smaller content which as well
clear their motive, and that is also happening with this article which I am reading at this place.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر